ประกาศจัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

ประกาศจัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสอบธรรมศึกษา

เกี่ยวกับ natee yawirach

3jd-hD;ds4ljdnlg6HKj
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร