ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ (ผ่อนผันทหาร)

ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ (ผ่อนผันทหาร) ประจำปีการศึกษา 2561 (ตรวจเลือก เมษายน 2562) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 61 วันเวลาราชการ ณ กองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 ***หากพ้นระยะดังกล่าวต้องไปเกณฑ์ทหารตามหมายเรียก(สด.35)เท่านั้นผ่อนผันทหาร 61

 

 

เกี่ยวกับ natee yawirach

3jd-hD;ds4ljdnlg6HKj
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร